Tekerrür ediyor!
Ergün Kör

Ergün Kör

Tekerrür ediyor!

30 Mayıs 2019 - 11:38

Sevgili dostlar neredeyse her gün duyduğumuz, kulak misafiri olduğumuz, arkadaşlar arasında birbimize sorduğumuz ve televizyon ekranlarında sıkça karşılaştığımız bir kaç önemli soruyu tekrar sorcağım ve sizleri biraz düşünmeye sevk edeceğim. 

  • Neden ekonomimiz dışa bağımlı?
  • Elektronik eşyalar neden pahalı?
  • Tarımda neden kendimize yetemiyoruz?
Tüm bu soruların cevabını aşağıdaki yazıda bulacaksınız.
***
"Tanzimattan sonra ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir yere sahip olmuştur ve bilimsel anlamda denilebilir ki devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığını üstlenmekten başka bir şey yapmamıştır.
Her medeni devlet gibi Türkiye de bunu kabul edemez burası esir ülkesi yapılamaz. Tanzimatın açtığı serbest ticaret devrimi Avrupalı rekabetine karşı kendisini savunamayan iktisadımızı birde kapitülasyon zinciri ile bağladı ve teşkilat ve ferdi kıymet bakımından üstün olanlar ülkemizde bizden imtiyazlı mevkide bulunuyorlar. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlar istedikleri eşyayı istedikleri şartlarda ülkeye sokuyorlardı. Bütün iktisat şubelerine bu sebeple sahip olmuşlardı.
Efendiler bize karşı yapılan rekabet hakikaten gayr-ı muşrudur, gelişmeye elverişli sanayimizi mahfettiler ve ziraatımıza zarar verdiler. Artık bunu düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emeline uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler ortaya çıkmıştır. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla planlarıyla yükselebilsin, tarih böyle bir olay kaydetmemiştir." (Mart 1922, Mustafa Kemal Paşa)

Tüm bu soruların cevabını yıllar öncesinden vermiş ve çıkış  yolunu göstermiş, umarım ulu önderimizin nasihatlarını dikkate alır ve açtığı yolda yürüyecek kadar çalışkan oluruz.