Kurban bayramında 1000 adet İhlas Suresi okumanın sevabı

İhlas Suresi Kuran-ı Kerim'de yüz on ikinci sırada yer alan bir suredir. Kur'an'ın iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. İhlas suresinin Peygamber hadislerinden yola çıkılarak kitabın 3'te birini kapsadığına inanılır.

Kurban bayramında 1000 adet İhlas Suresi okumanın sevabı
Editör: Kartal Madran
19 Temmuz 2021 - 18:11 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 - 23:48
İhlas Suresi nedir, İhlas Suresi ne zaman okunur, İhlas Suresinin okumanın sevabı nedir, İhlas Suresiyle ilgili Peygamberimiz neler söylemiştir. Kurban Bayramı arefesinde ve bayram boyunca 1000 adet İhlas suresi okunursa kişinin Allah Teala (c.c) tarafından dileğine kavuşturulacağına inanılır.

İnanç kuşkusuz kul ile Allah arasında oluşmuş bir bağdır ve bu tarz durumlarda sayının mı yoksa okunurken kalbin tamamen Allah'a yönelerek her şeyin sahibinin Allah olduğunun bilincinde olunarak dua edilmesi ve ayetin okunmasının evla olacağı söylenebilir ancak her şeyin en doğrusunu Allah (c.c) bilir.

ihlas suresi

İhlas Suresi hakkında:

İhlas Suresi İslam'ın Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu isimle anılmaktadır.

İhlas suresi nasıl indirildi?

İhlas suresinin Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134).

Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

kuran-ı kerim

İhlas Suresinin fazileti

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1).

Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

Arefe günü oruç tutmak da çok sevaptır. Bugün tutulan oruç, bin gün nafile oruca bedeldir. Aynca geçmiş ve gelecek yılda yapılan tövbelerin kabul olmasına da sebep olur.

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Arefe günü tutulan oruç, bin günlük nafile oruca bedeldir." (Tergîb ve Terhîb Trc, 2/460)
“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” [Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40]

Arefe günü özellikle bin adet İhlas okumak büyük zatlar tarafından tavsiye edilmiştir. Hadis-i şeriflerde İhlas sûresini okumanın kul borcu hariç diğer günahların affedilmesine vesile olacağı söylenmiştir.

“Kim Arafe gecesinde bin defa  'Kul Huvellahu Ahad / İhlas suresini' okursa, Allah kendisine istediğini verir.” (Kenzu’l-ummal, h. No:  2737)

"Peygamber (sav) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için dua etti. Duasına,
'Muhakkak ki ben zalimden başkasını mağfiret ettim.' diye cevap verildi. 'Zalimden ise mazlumun hakkını alırım.' buyruldu.

Resul-i Ekrem:

'Ey Rabbim, dilersen mazluma cennette mükafatını verir zalime de mağfiret edersin.' diye dua etti ise de Arafat'ta bu duasına Allah Teâlâ'dan kabul gelmedi. Sabah vakti Müzdelife'de aynı duayı tekrarladı. Bu defa duası kabul edildi. Resulullah memnuniyetinden ve sevincini belli ederek güldü.

Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer (ra):

'Anam babam size feda olsun, bu saatte siz gülmezdiniz, sizi güldüren nedir?' diye sordu.

Resulullah (sav):

'Allah'ın düşmanı İblîs, Allah Teâlâ'nın duamı kabul ederek ümmetimi affettiğini anlayınca toprağı alıp başına çalmaya ve vay sana helak oldun diye feryada başladı. İşte Şeytan'ın görmüş olduğum bu feryadı beni güldürdü, buyurdu." (İbn Mace, Menasik, 56)

Arefe gününe saygılı olmalı, o gün hacılar Arafat'ta vakfe yapıp dua ederken manen onların yanında olduğumuzu hissederek dualarına iştirak edilmelidir. Böyle bir günde bizi günaha sokabilecek her şeyden uzak kalmak gerekmektedir.

"Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysa ki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat'ta "Lebbeyk (Buyur Rabbim)" diyerek dil, ırk, ten ayırımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allah Teâlâ'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Muvatta, Hacc 246)

İhlas Suresi nasıl okunur?
ihlas suresi nasıl okunur

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum